Efterår
Velkommen til Georgs Æske

Georgs Æske er en lille selvejende daginstitution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, der indeholder en vuggestue ”Spirekassen” med 12-14 børn, en børnehavegruppe ”Æblekassen” med 18- 24 børn samt en specialgruppe ”Blomsterkassen” med 7 børn.

Blomsterkassen er et specialpædagogisk behandlingstilbud for visiterede småbørn med nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner, der har glæde af at være i et inkluderende fællesskab.

Inkluderende fællesskaber og anderkendende relationer har fra institutionens start været grundstenene i det pædagogiske arbejde i Georgs Æske.

Hjemmeside
Kom og besøg os i Georgs Æske
Skovgruppe 2
Skovgr. 4
Forår 🌞
Første dag på Frydenborg fyldt med grøn skov og glade børn.
Båldag med bålsnitning og bålboller. Vi spiste bollerne med jordbærmarmelade, og derefter var der nysgerrig leg omkring bålhytten.
Krible-krable-dag hvor vi fandt små dyr i vores insektfælder og rundt i skoven. Vi fandt også en død mus idag, som var rigtig spændende at kigge på.
Vi fik æbler fra Ludvigs have i morges. Efter samling gik vi på legepladsen hvor vi brugte vores nye mikroskop som går via vores IPad, så vi kan se meget tydeligt bænkebider, tusindben og hvad vi ellers kan finde på legepladsen
Puf
Jacob har en gave til tandfeen 😇. Vi har arbejdet videre med vores mini MGP dukker. Nu er vi på legepladsen, imens vi venter på at få besøg af Leif Anton.

Du er altid meget velkommen til at besøge os vi bor:
Skansevej 20 A i Hillerød
Vi har besøgsdage hver den 1. og 3. tirsdag i måneden kl 10 - 11. Grundet mange besøg er vi nød til, at samle besøgene på 2 dag om måneden, for ikke at forstyrre børnene og deres læringsrum for meget.


Kontortelefonen (hovednummer) 7232 4670
Kontormobil 7232 4671 - Spirekassen 7232 4672   Æblekassen 7232 4673 -Blomsterkassen 7232 4674
Vita Eva Christensen leder vchri@hillerod.dk  og
 Anette Nielsen souschef annie@hillerod.dk
Camilla Paludan Hougaard  bestyrelsesformand.