Om Georgs Æske

Georgs Æske er en lille selvejende institution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, der indeholder en vuggestue ”Spirekassen” med 10-12 børn, en børnehavegruppe ”Æblekassen” med 18-24 børn samt en specialgruppe ”Blomsterkassen” med 7 børn.

De mennesker der arbejder i Georgs Æske er en fantastisk kombination af unge og ældre, mænd og kvinder, uddannede pædagoger med en utrolig stor viden og erfaring og ny uddannede - fællesnævneren er, at det er mennesker der brænder for vores hus. Medarbejdere er som udgangspunkt fast tilknyttet de enkelte grupper, men der arbejdes også på tværs af gruppeinddelingen, ligesom vi hjælper hinanden ved ferier, møder, sygdom, kurser o. lign. 

Georgs Æske er en kombination af en traditionel dansk dagtilbud, hvor børnenes leg og egen aktivitet er værdsat og anerkendt, og mere strukturerede læringsmiljøer, hvor ansvaret for indholdet af de pædagogiske aktiviteter, ligger hos medarbejderne. Med andre ord en hverdag karakteriseret ved både børnenes medbestemmelse og voksenstyring, og hvor omdrejningspunktet er anerkendende relationer og barnet i det inkluderende fællesskab

I det pædagogiske arbejde i Georgs Æske, sker der således en vekslen mellem gruppen af børn og det individuelle barn. I det daglige arbejdes der efter et overordnet ugeskema, der bl.a. indeholder gruppetid (samling) om formiddagen, turdage for de enkelte grupper samt faste tidspunkter for måltiderne. Formiddagene er således kendetegnet ved en mere struktureret pædagogik, hvor medarbejderne arbejder med udgangspunkt i gruppen/det enkelte barn, mens eftermiddagen er planlagt som værende en tid, hvor vægten er lagt på fri leg, samt børnenes eget selvstændige initiativ. Her er medarbejdernes rolle mere i retning af at være konsulent, katalysator eller initiativtager til fælleslege.  

I Georgs Æske er udendørslivet meget højt prioriteret, det være sig på vores legeplads hvor der bl.a. er mulighed for bål, i den nærliggende skov, eller på længere ture ud af huset.

Link til Børneroden

Her finder du link til Børneroden, log ind med NemID