Lukkedage og behov for pasning

Lukkedage:

Som udgangspunkt skal forældre kunne få passet deres børn på almindelige hverdage, derfor tilbydes alternativ pasning på de centralt fastlagte lukkedage. Dette med undtagelse af juleaftensdag og Grundlovsdag, hvor alle dagtilbud i Hillerød har lukket.

 

Da der i de følgende perioder er meget lavt børnefremmøde, har Bestyrelsen i  Georgs Æske besluttet, at vi holder lukket tre dage før påske, i uge 29 og i dagene mellem jul og nytår. Der tilbydes sampasning for de forældre, der har behov for det på disse dage.  Sampasningen aftales mellem de selvejende daginstitutioner i Hillerød hvert år.

Mere info omkring lukkedage kan findes på https://www.hillerod.dk