Retningslinjer for fotografering og videooptagelse af børn i Georgs Æske

Forældre skal give samtykke til at personalet i Georgs Æske må benytte billeder af deres børn. Dette gøres gennem Børneroden, hvor man får flere forskellige valgmuligheder for, hvordan billederne må bruges. Det er derfor vigtigt at man som forældre sikrer sig at svare ja/nej til disse valgmuligheder, så personalet ved hvilke børn der må og ikke må være på billeder, der lægges op på Børneroden. 

Fotos og video bruges som dokumentation af det pædagogiske arbejde i Georgs Æske. Billederne lægges op på Børneroden til forældre, vises på vores skærm i alrummet eller printes ud og hænges op på stuerne. Ligeledes kan der lægges små videoklip op.

Som forældre, må man udelukkende tage billeder af sit/sine egne børn. Det vil sige, at man ikke må tage billeder i situationer hvor der er andre børn, end ens eget. Til arrangementer i huset tager personalet billeder og frasorterer evt billeder med børn, hvor der ikke er givet tilladelse. Herefter bliver de udvalgte billeder lagt på Børneroden, hvorfra man selv kan hente dem. Billeder hentet fra Børneroden, hvor der er andre børn eller voksne på, må dog ikke deles andre steder – f.eks. på Facebook.

Derudover, bruger vi ind imellem video i vores pædagogiske arbejde, men videooptagelserne vil kun blive brugt til personalets arbejde med læring og refleksion over egen praksis sammen med deres kollegaer. Hvis vi ønsker at bruge video eller fotos i forbindelse med uddannelsesforløb uden for huset, eksempelvis seminarieopgaver, vil forældrene til hvert enkelt barn blive bedt om en særlig godkendelse.