Digitaliseringsstrategi i Georgs Æske

IPad’en benyttes i Georgs Æske som et pædagogisk redskab, der kan medvirke til at understøtte børns kompetenceudvikling og digitale dannelse.

Tidligere har vi i Georgs Æske generelt arbejdet meget med selvskabende apps og læringsspil. I øjeblikket ligger fokusset mere på at børnene er selvskabende i den daglige dokumentation samt fokus på hvad en iPad kan – udover at spille spil.

Vi er i skrivende stund ved at opsætte nogle ”børne iPads” med børnevenligt cover, som børnene selv kan benytte. Coveret beskytter iPad’en samt gør det nemt at holde fast på den, da der er gribehåndtag hele vejen rundt. Ligeledes er der sat begrænsninger til, så man ikke kan gå på internettet, købe apps eller slette indhold uden hjælp fra en voksen.

I arbejdet med iPad og andre elektroniske redskaber, har vi fokus på disse punkter:

  • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, hvis der arbejdes med it/iPad
  • Vi støtter barnets nysgerrige tilgang til digitale redskaber, når det giver mening
  • Vi arbejder hen imod, at det enkelte barn tilegner sig digitale kompetencer inden for læreplanstemaerne
  • Vi sikrer os, at børnene får en legende tilgang til brugen af it/iPads i samspil med hinanden og det pædagogiske personale

For os er det vigtigt at fastholde, at iPad’en er et pædagogisk redskab i Georgs Æske. Ligeledes prioriterer vi, at alle de apps vi benytter, har læring for øje. Vi mener, at iPad og andre elektroniske redskaber altid skal ses som et supplement, som et pædagogisk redskab, man til tider vælger til og andre gange fravælger.

Vi opsøger løbende ny viden på området, b.la igennem deltagelse i digitaliseringsnetværk i Hillerød Kommune. 

Hillerød Kommunes ”Strategi for læring og digitalisering” findes på følgende link:

Strategi for læring og digitalisering i Hillerød kommune