Forældresamarbejdet i Georgs Æske

I Georgs Æske er forældresamarbejdet prioriteret meget højt. Vi stræber mod at give jeres barn de bedste udviklingsbetingelser, således at det kan profitere af de læringsmiljøer, der er etableret og opstår spontant. Dette er kun muligt, hvis samarbejdet mellem jer og medarbejderne fungerer. En del af forældresamarbejdet er formaliseret i form af forældremøder, planlagte forældresamtaler samt via bestyrelsesarbejdet. En mere uformel del er de daglige små samtaler, hvor vi udveksler informationer omkring hverdagen.

I forbindelse med jeres barns start i Georgs Æske, vil der blive afholdt et opstartsmøde, hvor I fortæller medarbejdere om jeres barns vaner, rutiner, ting og aktiviteter, som barnet kan lide, spise­vaner etc. På samme møde snakker vi også om de gensidige forventninger.

3-6 måneder efter starten vil der blive afholdt et op­følgende møde, hvor den første tid bliver evalueret.

Der afholdes et ”brobygningsmøde”, før jeres barn flytter fra vuggestuen til børnehaven, ligesom der tilbydes en samtale, når jeres barn skal starte i skole, endelig afholdes der en forældresamtale og 2 foræl­dremøder om året.

I forbindelse med disse samtaler tager vi udgangspunkt i nogle skemaer, som du kan hente her på siden. 

I alle grupperne er I er altid velkommen til at aftale et tidspunkt for en samtale, hvis I oplever et behov for dette.