Spirekassen

Spirekassen er Georgs Æskes vuggestuegruppe, hvor der er 12-14 dejlige børn. Der er 3 pædagoger og 1 pædagogiske medhjælper tilknyttet gruppen.

I Spirekassen ønsker vi at skabe et genkendeligt, trygt og inspirerende læringsmiljø for jeres barn. Vores mål er, at I som forældre skal være trygge ved at aflevere jeres barn, og at børnene trives og har en positiv oplevelse af at være i vuggestuen.

I Spirekassen arbejder vi pædagogisk ud fra den anerkendende tilgang til barnet. Dvs. vi respekterer det enkelte barn og møder det, hvor det er. Den voksne er lydhør overfor barnet, og vi har fokus på, at det enkelte barn skal føle sig set, hørt og forstået – men vi er også bevidste om, at barnets ønske ikke altid kan efterleves.

Vi prioriterer det enkelte barns udvikling højt, samtidig med at der skal være plads til alle og deres forskelligheder.

Personalet lægger vægt på at hjælpe børnene med at fordybe sig, og børnene støttes i og udfordres på deres nysgerrighed, kreativitet og fantasi for at udvikle sig og tilegne sig viden – for at lære.