Rygepolitik i Georgs Æske

Hillerød Kommune er en røgfri kommune. Det betyder, at der ikke må ryges i kommunens lokaler og i kommunens køretøjer. På den måde sikres det, at medarbejderne og borgere, der færdes i kommunale bygninger, ikke udsættes for tobaksrøg.
 
Georgs Æske er en selvejende institution. Det betyder at vi skal have vores egen rygepolitik. Eftersom det er de samme børn og forældre vi betjener tager vores rygepolitik naturlig afsæt i Hillerød Kommunes rygepolitik.
 
I Georgs Æske må der ikke ryges i forbindelse med arbejde med børn - heller ikke i det fri. Børn er særligt sårbare over for passiv rygning. Medarbejdere, der arbejder med børn, fungerer desuden som rollemodeller. Rygning i samvær med børn er derfor ikke tilladt. Dette gælder dels i vores lokaler, dels på udflugter, koloni m.v. Det gælder såvel udendørs, som indendørs. 
Georgs Æskes lokaler, skal være et røgfrit miljø, dette gælder også arrangementer uden for åbningstiden.