Alkoholpolitik i Georgs Æske

Vi sætter børnene i fokus og har derfor valgt at vore forældrearrangementer, hvor børnene er med er altid  uden alkohol. 

Hvis vi vurderer, at et barn mistrives og vi har en formodning om at dette kan skyldes et alkoholmisbrug i familien, vil det som udgangspunkt altid være en pædagog fra gruppen der kontakter familien med henblik på en samtale.
På dette møde vil vi tage udgangspunkt i vores bekymring for barnet og fortælle om de oplevelser vi har. 

Når vi som medarbejdere er bekymret eller får kendskab til alkoholproblemer henviser vi forældre/pårørende til relevant rådgivning og eller behandling.