Den vigtigste form for aktivitet i Georgs Æske er legen

  

I Georgs Æske ser vi legen, som barnets vigtigste læringsrum. Vi tror på, at børn lærer meget om sig selv, sin omverden og andre igennem legen. Barnet får bl.a. erfaringer inden for kommunikation, samarbejde og problemløsning. I legen udvikler barnet sin fantasi og evne til at bearbejde og tilegne sig viden om omverdenen. Vi anerkender legen som noget unikt og centralt i forståelsen af, hvordan børn lærer og udvikler sig. – Børn lærer gennem legen.

Lysten til at lege ligger dybt i os. Vi leger fordi vi ikke kan lade være – og lod vi være ville det være katastrofalt, både for barnet og for samfundet. For legen er grundlaget for al kreativitet – den kreativitet der fostrer innovationen.

Det samfundsmæssige fokus på tidlig læring/indlæring har meget opmærksomhed. Og det sker nogle steder på bekostning af legen. Men legen er nødvendig og ikke en modsætning til læring.

Børn lærer gennem leg. Leg findes blandt alle pattedyr og i alle menneskelige kulturer, og alle pattedyr, helt ned til rotter, bruger meget tid på, at slås for sjov og tumle rundt. Det har vist sig, at legeaktiviteten stiger jo mere udvklet et pattedyr er. 

Så når svaret på spørgsmålet om hvad barnet har lavet i dag, er ’ vi har bare leget’, så skal det ikke give anledning til bekymring hos forældrene eller dårlig samvittighed hos personalet. Leg er alt det, der ikke er nødvendigt for at overleve, men som vi gør alligevel, fordi vi har lyst. Børn leger fordi det giver glæde her og nu, ikke for at øve sig på fremtiden. Og legen er helt afhængig af frihed, tid og rum.

Det er gennem legen, at børnene omsætter og begriber deres omverden og kultur. De udvikler sig socialt, kreativt, kropsligt og personligt gennem legen. Gennem leg får børn en masse erfaringer om verden omkring sig. Leg hjælper børn med at udvikle relationer og deres personlighed modnes gennem legefyldte interaktioner. Alle børn udvikler sig i de relationer, som de er omgivet af, og gode relationer er et vigtigt fundament for udvikling af børns selvreguleringskompetencer.

Legen er det eneste sted, hvor børnene har fuld kontrol over deres liv, og hvor de er fritaget fra mål og vurderinger, og dette er af afgørende betydning for barnets selvværd. Vi synes, det i høj grad er noget, vi skal værne om, og derfor har vi fokus på at skabe mulighed for, at legen kan udvikle sig og blomstre i Georgs Æske.

Vores ansvar som som voksne er at skabe rammerne for at legen kan trives, hvilket legetøj, materialer og andre rekvisitter børnene har adgang til og mulighed for at anvende i deres lege.
De voksne støtter udviklingen af barnets leg ved at have fokus på barnets styrker og interesser på en måde, så de andre børn finder netop den legerelation interessant og ønsker at deltage.
Vi observerer hvad der foregår i de forskellige legegrupper, hvem leger med hvem, hvem leger alene og hvilke roller har børnene i de forskellige grupper. I de situationer der er behov for det, støtter og inspirerer vi som voksne til at videreudvikle legen.
De voksne blander sig ikke i legen mere end højst nødvendigt, da børn i alderen 0-6 år ikke altid kan genetablere en leg efter en afbrydelse.
Som voksen er det afgørende at have føling med hvornår legen har brug for inspiration eller legen bare skal fortsætte uden indblanding.

Vi guider børnene hvis der opstår konflikter omkring deltagelse i legen. Det er ok at sige fra i en given legesituation som er i fuld udvikling, da en afbrydelse kan stoppe legen. Ligeså vigtigt er det at kunne sige til, da det kan give ny inspiration til legen. Dette er en balancegang, som den voksne har fokus på.

En vigtig opgaver er at udvide børnenes legemuligheder gennem pædagogiske aktiviteter, som både giver input til legen.

Læs mere om ,hvad vi forstår ved at skabe rammer for den gode leg i Georgs Æske under: Inkluderende fælleskaber i Georgs Æske