Science natur i Hillerød

Hvad det vil sige at arbejde med Science i Hillerød Kommune.

Vi ønsker at arbejde ”Science didaktisk” i Hillerød kommune, det vil vi gøre ved hjælp af følgende tre punkter:

  1. Sammen med børnene i dagtilbuddene vil vi være nysgerrige og eksperimenterende, hvor vi bevidst arbejder på at fange børnenes spørgsmål og underen. (Vi vil have fokus på den naturvidenskabelige tilgang i vores pædagogiske praksis).
  2. Ved at se på hvordan vi organiserer og placerer os som professionelle omsorgsgivere i forhold til punkt nr. 1 (aktionslæring og didaktik).
  3. Hvordan bliver jeg bedre til dette? Det gør jeg fx ved at arbejde med aktionslæringsskema (Det er her vi udlever didaktikken).
Natur og naturfænomener lægger naturligt op til at arbejde Science didaktisk – derfor er natur og naturfænomener i første omgang vores øve bane, såvel som at vi har en politisk tilkendegivelse på, at vi sikre øget fokus på naturen omkring os i Hillerød kommune.

 

Hvad vil det sige i Georgs Æske:

Det er vigtigt for de voksne i Georgs Æske at videregive glæden ved at være ude i naturen - vække nysgerrigheden og bruge alle de spændende legemuligheder og sanseoplevelser udendørslivet kan give. Ved at børnene bruger naturen som eksperimentarium og legerum, danner det grundlaget for varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

I Georgs Æske har vi en tilbagevendende begivenhed som vi kalder Maj-projekt, som betyder rigtig meget for alle i vores hus. Du kan læse mere om vores Maj-projektet her.

Vi har også tradition for at deltage i Naturens Dag.  Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. 

Her kan du læse mere  Om børn & natur