Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn (2013)

Sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og der kan opstå tvivlstilfælde og mange spørgsmål. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ajourført vejledning for at hjælpe med afklaring af disse spørgsmål. I kan hente vejledningen nederst på siden.

Sundhedsstyrelsens hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må komme igen, når det ikke længere smitter. Barnet skal være rask (feberfrit og med upåvirket almentilstand) og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning.

Medicin:
Vi giver ikke medicin til børnene, hvis de har infektionssygdomme. Undtaget er kroniske sygdomme, hvor det kan være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet af dagen. Der skal foreligge en instruks fra lægen, samt tydelig instruktion om medicingivningen ved påskriften på medicinbeholderen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis. Medicinen skal selvfølgelig opbevares forsvarligt.

På dette link til sundhed.dk kan i finde patienthåndbogen


 
Bilag
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.