Sunde børn og "Rene ord om rene Hænder"

Hillerød Kommune ønsker at nedbringe antallet af infektionssygdomme blandt børn i daginstitutioner og dagpleje.

Undersøgelser viser at små børn har mange sygedage. I gennemsnit 23 sygedage om året. Undersøgelser viser også at det er muligt at nedbringe børns sygelighed bl.a. ved at sikre en god hygiejne og her specielt at børn lærer at vaske hænder før spisning og efter toiletbesøg.

Derfor er fokus på børns hygiejne i daginstitutioner og dagpleje.

Som forældre kan I bruge følgende råd  om hvad I selv kan gøre for at forebygge at jeres barn bliver sygt:

  • God hygiejne er vigtig. Det forebygger sygdom at vaske hænder før spisning og efter toiletbesøg.
  • Rent og nyvasket tøj har også betydning for at undgå unødig smitte blandt børnene.
  • Frisk luft, sund kost og motion til barnet øger cirkulationen i kroppen og styrker hele systemet.
  • Søvn er vigtig. Søvnunderskud gør barnet sårbar over for infektion.
  • Udluftning er godt. "Frisk luft til lungerne er godt for ungerne".
  • Varmt fodtøj, praktisk udetøj og skiftetøj med til institutionen. Især for vuggestuebørn er undertøj af uld godt.
  • Holde barnet hjemme efter sygdom til barnet er rask.

Du kan læse sundhedsplejens reviderede pjece til daginstitutioner og dagplejere : ”Rene ord om rene Hænder" herunder.

Bilag
Sundhedstyrelsens pjece til forældre i alderen 0-3 år