Sprog og kommunikation i Georgs Æske

Børne- og Familie udvalgets mål er at vi i daginstitutionerne har særligt fokus på børns sproglige udvikling, at vi sammen med forældrene styrker barnet i overgang fra dagtilbud til skole, hvor netop børnehavebarnets sproglige udvikling er afgørende for, at barnet i skolen kan knække læsekoden. Danmarks Evaluerings institut har i nationale undersøgelser vist vigtigheden i at styrke barnets sproglige udvikling

Alle børn i Georgs Æske bliver sprogvurderet når de er 3 og 5 år. Sprogvurderingen laves af en pædagog der kender barnet godt.

Bemærk, at det ifølge Dagtilbudsloven  er obligatorisk at lade sit barn deltage i sprogvurdering og efterfølgende sprogstimulering, hvis sprogvurderingen viser, at der er behov for det. Det gælder både for børn i og uden for dagtilbud. Ved behov vil relevante fagpersoner (f.eks. logopæd) blive inddraget – og opfølgende sprogvurderinger vil blive foretaget. 

Sprog og kommunikation i Georgs Æske:

Børnene skal have mulighed for at tilegne sig sprog og kommunikation gennem leg og samspil med voksne, der går foran, ved siden af og bagefter. Børnene skal aktivt deltage i deres egen udvikling og have lyst til at lære mere.

Hos os betyder det:

•          At vi bruger et tydeligt sprog, Tegn til Tale, symboler og billedmateriale til at understøtte kommunikationen mellem barn / voksen og barn / barn.

•          At de voksne sætter ord på dagligdagen.

•          At vi gør brug af dialogisk læsning og Læseleg.

•          At, vi læser historier højt for børnene.

•          At, rim og remser, sang, musik og bevægelse indgår i dagligdagen

•          At, vi fortæller historier og opfordre børnene til at fortælle om oplevelser.

•          At, vi leger med lyde, begreber, ord, bogstaver og tal.

•          At, vi lytter til hinanden.

•          At, vi giver rum og plads til at lege med sproget.

•          At alle 3 og 5 årige børn sprogscreenes.