Sprog og kommunikation i Georgs Æske

 Sprog og kommunikation i Georgs Æske:

Børnene skal have mulighed for at tilegne sig sprog og kommunikation gennem leg og samspil med voksne, der går foran, ved siden af og bagefter. Børnene skal aktivt deltage i deres egen udvikling og have lyst til at lære mere.

Hos os betyder det:

•          At vi bruger et tydeligt sprog, Tegn til Tale, symboler og billedmateriale til   at understøtte kommunikationen mellem barn / voksen og barn / barn.

•          At de voksne sætter ord på dagligdagen.

•          At vi gør brug af dialogisk læsning og Læseleg.

•          At, vi læser historier højt for børnene.

•          At, rim og remser, sang, musik og bevægelse indgår i dagligdagen

•          At, vi fortæller historier og opfordre børnene til at fortælle om oplevelser.

•          At, vi leger med lyde, begreber, ord, bogstaver og tal.

•          At, vi lytter til hinanden.

•          At, vi giver rum og plads til at lege med sproget.

•          At alle 3 og 5 årige børn sprogscreenes.