Georgs Æskes Sorg og kriseplan.

I alle daginstitutioner kan der ske ulykker og alle kan rammes af sorg og kriser, derfor har vi også i Georgs Æske udarbejdet en handleplan, hvis det skulle opstå i vores hus.

Planen bliver jævnligt gennemgået og opdateret af personale og bestyrelse.

Vores Sorg og Kriseplan er et omfattende værk der er udarbejdet på baggrund af oplæg og mange drøftelser på bl.a. en personale weekend og personale møder. Selve planen med aktuelle og opdaterede telefonnumre, står inde på kontoret. Vi har valgt dele handleplanen op i afsnit, der tager afsæt i den konkrete situation/hændelse. Nogle af de overordnede afsnit har vi lagt ud på denne hjemmesiden, som bilag nederst på siden. Det har vi for at give jer indblik i vores handleplan.

 

Vigtige numre:

Georgs Æske   72 32 46 70

Æskens mobil / Leder   72 32 46 71

Leder af Dagtilbud Børn   72 32 51 00

Landsorganisationen danske daginstitutioner  32 95 32 30

 

Andre relevante numre:

Kræftens bekæmpelse:   35 25 75 00

Forældreforeningen ”Vi har mistet et barn”:   36 70 77 76

Børns vilkår:  35 55 55 59

Forældretelefonen fra 11- 23 på hverdage, og 11-19 i weekender: 35 55 55 57

Fag telefonen tirs. 8-10 og tors. 14-16:  35 55 55 58 

Familiehuset i Hillerød kommune:  72 32 68 00

Når mor eller far bliver syg - gode råd om hvordan kan du tale med dit barn om alvorlig sygdom