Fælles børn - fælles ansvar

Her kan du læse den reviderede udgave af Fælles Børn Fælles Ansvar fra 2014, som bygger på de seneste års erfaringer fra arbejdet med implementeringen af Hillerøds sammenhængende børne- og ungepolitik, som den er udmøntet i den første udgave af håndbogen (2007).

”Fælles Børn – Fælles Ansvar”.