Hillerød kommunes udviklingsmål

Hvad er formålet med udviklingsmål?

Formålet med udviklingsmålene er at synliggøre og give klar besked til borgere, organisationer, foreninger og virksomheder om, hvilke udvalgte politiske mål, kommunen arbejder hen imod. Målene er opdelt på de enkelte fagudvalg i kommunen.

Hvordan følges der op på udviklingsmålene?

Byrådet udarbejder hvert år i februar en samlet evaluering af udviklingsmålene for det foregående år. Evalueringen offentliggøres sammen med udviklingsmålene på Hillerød kommunes hjemmeside, således at borgerne kan holde sig informeret om udviklingen i målopfyldelsen. 

Udviklingsmålene for 2017 – 2020 kan findes på https://www.hillerod.dk/

Du kan også se Hillerød kommunes vision om LÆRING og LIVSKRAFT https://www.hillerod.dk/