Forældretilfredhedsundersøgelse

Hillerød Kommunes Børne- og Familieudvalg har besluttet at undersøge forældres tilfredshed med kommunens vuggestuer og børnehaver. 

Formålet med undersøgelsen er at få overblik over forældrenes holdninger til institutionerne og skabe mulighed for dialog mellem institutioner og forældrene om dagligdagen. 

Undersøgelsen er gennemført med et nationalt koncept lavet af staten og KL. Det omfatter en række faste spørgsmål om tilfredshed samt baggrunds spørgsmål. 

Konceptet er også brugt i en national undersøgelse. Resultaterne fra Hillerød kan derfor sammenlignes med danske forældres gennemsnitslige tilfredshed.

Du kan læse undersøgelsen herunder