Vores holdninger vedr. børns seksuelle lege

Georgs Æskes generelle holdninger

vedr. børns seksuelle lege

Vi ved at selv små børn i perioder er optaget af / er nysgerrige på deres egen seksualitet. Dette er en naturlig del af deres udvikling.

I Georgs Æske mener vi, at man skal acceptere og anerkende børns seksualitet. Det hører med til barnets normale udvikling at udforske den. Der er stor forskel på den nysgerrige børneseksualitet og på voksen seksualitet. Børn har i dag lettere adgang til medier, hvor de langt oftere end tidligere ser og hører ting af voksen seksuel karakter, som de udviklingsmæssigt ikke er i stand til at forstå. Når vi kan se, at nogle børn kommer til at gå lidt for vidt, eller de får nogle input udefra, skal vi voksne være grænsernes vogter.

Vi har i personalegruppen diskuteret hvordan det kan lade sig gøre at bevare et naturligt forhold til børnenes seksualitet, samtidigt med at det er vores vigtigste opgave at sikre dem imod at deres/vores/forældrenes grænser overskrides.

Følgende er vi helt enige om er vigtige "spilleregler”:

  • Børnenes forhold i legen skal være "ligeværdigt" (alder/ udviklingsmæssigt mv.)
  • Børnene skal altid beholde deres underbukser på, når de leger
  • Børnene må ikke putte noget op i egne eller andres åbninger 
  • Børnene må ikke slikke på andre børns kønsorganer eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv 
  • De voksne skælder ikke ud, da børn nemt kan komme til at føle sig skamfulde.     
  • Hvis de voksne oplever at der er børn, der har en afvigende seksuel adfærd og overtræder nogle af reglerne stoppes legen. De børn der har været implicerede rettes der en større opmærksomhed på, så de i en periode helst skal lege der, hvor de voksne kan se dem!
  • En åben og anderkendende dialog mellem forældre og personalet
Bilag
Guidelines til forældre og medarbejdere i forhold til børns seksualitet
Handlemuligheder i overgrebssager