Beredskabsplan for Georgs Æske

Denne beredskabsplan for Georgs Æske er skabt med det formål at forebygge en brands opståen og øge sikkerheden ved brand eller andre uønskede hændelser.

En klog person har engang sagt, at det bedste redskab til brandslukning er forebyggelse – sådan forstået, at den bedste måde at reducere brandskader på er ved forebyggelse mod, at branden overhovedet opstår og ved sikring af, at brande, der alligevel er opstået, ikke får lov til at udvikle og brede sig. Derfor er der i beredskabsplanen lagt stor vægt på ordens- og forholdsregler i dagligdagen og en forståelse af bygningers modstand overfor brand.

Er uheldet ude, og opstår en brand, er det uhyre vigtigt, at personalet ved, hvordan de skal handle. Handlingen omfatter både brandslukning, varsling og evakuering. I beredskabsplanen findes vejledning om brugen af brandslukningsmateriel samt instrukser for varsling og evakuering.

Som naturligt indhold i beredskabsplanen er medtaget afsnit om håndværkerprocedurer, førstehjælp, vandskade, stormskade, bombetrusler og forsikring.