Krop, bevægelse og dannelse i Georgs Æske

Læring er i kroppen - hvordan børnene via deres krop og kendskabet til deres krop - lærer og udvikler sig.

Krop og bevægelse handler også om dannelse, hvor barnet både indlærer viden om verdenen, samt selv erfarer sig viden om verdenen.

Kropslighed har betydning for barnets evne til at reflektere og forholde sig til verden.

Børn lærer gennem leg - leg er vigtig for fælleskaber - hvordan leger vores børn, hvordan har vi udviklet vores lege/læringsmiljøer, så de understøtter barnets kropslige udvikling og legen.

I Georgs Æske lægger vi vægt på, at børnene udfordres såvel fin - som grov motorisk. Lyst og glæde ved at bruge kroppen og sanserne skal være en vigtig del af dagligdagen, og det skal medvirke til sundhed og øget livskvalitet

Sammen med forældrene er vi meget optaget af at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. Det gælder bl.a. spisning, tage tøj af og på, og at barnet selv kommer fra A til B så vidt det er muligt.

Vores kælder er et meget populært aktivitetsrum, når det ikke bruges af vores fysioterapeut.

Musik, bevægelse og rytmik er en del af hverdagen. Alle tre stuer mødes i fællesrummet ved årshjulet, hvor der altid er sang og bevægelse på spil.

Spring ud i naturen har lavet et idekatalog med bevægelses lege i naturen

Idekatalog.pdf