Krop, bevægelse og dannelse i Georgs Æske

Krop og bevægelse handler også om dannelse.

Krop og bevægelse handler nemlig ikke alene om at bevæge sig mere - eller tale mere om sundhed.

Læring er i kroppen - hvordan børnene via deres krop og kendskabet til deres krop - lærer og udvikler sig.

Kropslighed har betydning for barnets evne til at reflektere og forholde sig til verden. Hele dannelsesprocessen.

Børn lærer gennem leg - leg er vigtig for fælleskaber - hvordan leger vores børn, hvordan har vi udviklet vores lege/læringsmiljøer, så de understøtter barnets kropslige udvikling og legen.

I Georgs Æske lægger vi vægt på, at børnene udfordres såvel fin - som grov motorisk. Lyst og glæde ved at bruge kroppen og sanserne skal være en vigtig del af dagligdagen, og det skal medvirke til sundhed og øget livskvalitet

Vores læringsmål omkring krop og bevægelse er:

  •  At imødekomme og stimulere børnenes naturlige lyst og behov for motorisk udfoldelse
  • At børnene får en accept og forståelse for deres krop, dens behov og formåen
      
  • At børnenes fysiske sundhed styrkes bl.a. med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse      
 

Sammen med forældrene er vi meget optaget af at børnene bliver så selvhjulpne som muligt.

Æblekassen er rigtig glade for at bruge: Mindfulness.

Vores kælder et et meget populært rum, når det ikke bruges af vores fysioterapeut.

Musik, bevægelse og rytmik er en del af hverdagen.