Sankt Hans fest for alle børn om formiddagen

Udgangspunkt for at vi fejre Sankt Hans i Georgs Æske er, at vi ønsker at bidrage til en overlevering af vores kultur og traditioner, hvor inklusion er et vigtigt element.

Vi håber at børnene oplever glæden ved at deltage i det fællesskab/tilhørsforhold, der skabes ved traditioner.

Op til Sankt Hans pyntes indgangspartiet med vores flyvende heks og et lille bål.

Vi laver sammen med børnene en lille papirheks til bålet og øver os i de sange, der hører Sankt Hans til.

Alle mødes ude ved bålet om formiddagen og bålet tændes og vi synger Heksemutter og Midsommervisen.

Vi afslutter med, hvis vejret holder, at spise pølser og brød ude på legepladsen.

 

Bilag