Fysioterapi i Blomsterkassen

I Blomsterkassen kan vi som udgangspunkt tilbyde de børn der har behov for fysioterapi, at de 2 gange om ugen er sammen med vores børnefysioterapeut. Dette kan dog variere efter behov. Træningen foregår i leg og samspil med fysioterapeuten og udgangspunktet er det hele barn. De trænede motoriske funktioner indgår på meningsfyldt vis i forhold til barnets zone for nærmeste udvikling. Det er vigtigt under træningen at ramme barnets motoriske flowkorridor, således at aktiviteterne kræver at barnet yder sit bedste, men samtidig får succesoplevelser og glæde ved bevægelsen.

Træningen foregår dels i vores træningslokale, dels i Blomsterkassen og dels ude på legepladsen sammen med det pædagogiske personale. Barnet forberedes på forløbet gennem tavler, der viser selve programmet. Der gøres meget ud af at barnet ved hvad der skal ske, for at opnår en ro og sikkerhed, som gør barnet i stand til at lære nyt.

Fysioterapeuten vejleder personalet i aktiviteter i dagligdagen, hvor funktionstræningen indgår som et naturligt element. Det bedste resultat af træningen ses, når barnet får integreret fysisk træning i sin hverdag og får repetitioner løbende og gerne i motiverende aktiviteter. På den måde arbejder fysioterapeut og pædagoger sammen om den fysioterapeutiske funktionstræning af barnets motoriske udvikling gennem hele dagen.