Taleundervisning i Blomsterkassen

I Blomsterkassen er det muligt, at modtage talepædagogisk undervisning af en logopæd, hvis barnet har behov for det. Logopæden kommer en formiddag om ugen.

Undervisningen foregår i leg og samspil med logopæden og udgangspunktet er det hele barn. Undervisningen indgår på meningsfyldt vis i forhold til barnets zone for nærmeste udvikling. Det er vigtigt at undervisningen tilrettelægges således, at barnet yder sit bedste, og oplever glæde ved at kommunikere.

Undervisningen foregår både i enerum, og i Blomsterkassen sammen med det pædagogiske personale. Barnet forberedes på undervisningen med ord, tegn og billedmateriale. Der gøres meget ud af at barnet ved hvad der skal ske, for at opnår en ro og sikkerhed, som gør barnet i stand til at samarbejde.

Logopæden vejleder personalet i aktiviteter i dagligdagen, hvor barnets kommunikative kompetencer skærpes og udvikles.

Det bedste resultat af undervisningen ses, når det pædagogiske personale arbejder videre med barnets kommunikative kompetencer i dagligdagen.

Arbejdet med sprog og kommunikation i hele Georgs Æske er beskrevet her