Forældresamarbejdet i Blomsterkassen

Vi har stor respekt for, at det er  forældrene, der ved mest om deres eget barn. Vi kender børnene fra vores hverdag med dem. Det er derfor vigtigt, at vi er i tæt dialog med hinanden, så vi sikrer de bedst mulige udviklingsbetingelser for barnet. Det gør vi gennem et udvidet forældresamarbejde f.eks. ved at holde samtaler efter behov og deltage i hospitalsbesøg udover de mere formaliserede samtaler.

Den daglige kontakt med forældrene prioriterer vi højt enten ved en snak, når barnet afleveres og hentes eller ved at skrive i barnets bog eller I Pad. Der kan være ting, der er sket hjemme, og der kan være sket noget i Blomsterkassen, der uanset hvor påvirker barnet. For at  kunne forstå/støtte/snakke med barnet, er det vigtigt at vi deler denne viden med hinanden..