Brug af Ipad i Blomsterkassen

IPad er i Blomsterkassen dels et redskab, som giver børn, forældre og pædagoger mulighed for at dele informationer om barnets hverdag og dels er der mulighed for en masse læring, træning og leg på en anderledes og sjov måde.

I Blomsterkassen arbejder vi med visualisering af dagens forløb. Børnene kan have meget forskellige behov i denne visualisering og iPad er et rigtig godt redskab til at individualisere dagens forløb. Vi har adgang til apps og materiale der kan bruges i denne sammenhæng såsom billeder, fotos o.l.  

Nogle af børnene i Blomsterkassen råder over deres egen iPad. IPad’en benyttes da som supplement i den daglige kommunikation mellem blomsterkassen og forældre, i form af digitale dagbøger. Dagbøgerne bliver suppleret med billeder fra dagen, hvilket kan understøtte barnet i at fortælle dets forældre om sin dag. I det daglige dokumenterer vi aktiviteter og leg ved hjælp af fotos og praksisfortællinger. Her er iPad’en er godt redskab, da den er nem at have med sig f.eks. på tur eller legepladsen.

En del af børnene i Blomsterkassen har sproglige udfordringer, og der findes mange apps med fokus netop på udviklingen af sproglige færdigheder. IPad'en kan tale, den kan gentage det du siger, den kan fortælle hvad ting hedder eller den kan huske for dig. Vi kan arbejde med apps der udfordrer såvel ordforråd som begrebsforståelse. For nogle børn er det et sted, som er fri for den tætte personlige kontakt i kommunikationen, som kan være svær. Det kan give mening at sidde ved siden af barnet og være sammen om det der sker på skærmen, frem for at være i direkte dialog.

Vi benytter også apps uden brug af talesprog, som kræver forståelse for løsning af opgaver og hukommelse i forhold til rækkefølger og forløb. Disse apps har mulighed for at skabe en lyst til kommunikation hos nogle børn. De ønsker f.eks. at fortælle hvad de oplever på skærmen, og de finder en glæde ved, at man kommenterer på det.

For børn uden verbalt sprog kan iPad’en være et vigtigt hjælpemiddel i forhold til kommunikationen. Her findes apps, der kan bruges som en talemaskine for barnet.

Børnene imellem oplever vi at der opstår samspil omkring aktivitet på iPad’en. Der opstår naturligt nysgerrighed på den andens aktivitet, og der kommenteres og spørges ind til det der sker på skærmen. Børnene kan derved hjælpe hinanden og drage nytte af hinandens erfaringer og råd. Også børn som i det daglige har meget forskellige interesser og færdigheder mødes på denne måde. De kan inspirere hinanden og åbne op for ny læring.

IPad’en kan også bruges i den ergonomiske træning. For nogle børn kan det at pege ting ud på skærmen være en opgave eller skærpe fokus på træning af selvhjulpenhed. Hvad gør man f.eks. på badeværelset i forbindelse med toiletbesøg? Hvordan gør man, når man skal i bad? o.l. For andre børn kan iPad’en også være et hjælpemiddel i øvelse af fordybelse og koncentration. Vi kan lave aftaler med barnet om at benytte den i et bestemt tidsrum, eller omkring løsningen af en bestemt opgave. Udfordringen for nogle bliver at fuldføre, og ikke at lade sig aflede.

Vi benytter også iPad’en som et redskab til at skabe pauser for de børn, som har svært ved at finde ro. For de børn som udtrættes i løbet af dagen, kan det være et tiltrængt afbræk i de øvrige aktiviteter at få nogle minutters spilletid med apps der er udvalgt hertil.

Pædagogerne er generelt meget opmærksomme på at ramme det enkelte barnets interessefelt i arbejdet med iPad.

Vi er meget opmærksomme på det enkelte barns forbrug af iPad, og forpligter os til at kunne afbryde og tilbyde anden aktivitet. Børnene er klar over at vi forbeholder os ret til at afgrænse deres brug af iPad, og vi benytter ind imellem Time-Timer til visualisering af tidsrummet. Ligeledes prioriterer vi, at alle de apps vi benytter, har læring for øje. For os er det vigtigt at fastholde, at iPad’en er et pædagogisk redskab i Georgs Æske.

Vi har lavet en liste over nogle af de Apps vi bruger her