Pædagogisk tilsyn

Pædagogiske konsulenter i dagtilbudsafdelingen, udfører et årligt pædagogisk tilsyn, og mindst et uanmeldt pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.